Тур Хейердал
Кон-Тики (1)

(Със сал през Южното море)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Kon-Tiki, (Пълни авторски права)
Превод от норвежки
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,7 (× 19 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
Victor (2002)

Източник: http://bezmonitor.com

(Част от латиницата въведе Коста Борисов. Негова е и хартиената книга.)

 

Издание:

Тур Хейердал

Кон-Тики

Със сал през Южното море

Thor Heyerdahl

„KON-TIKI“ EKSPEDISJONEN

Gyldendal Norsk Forlag Oslo. 1951

Редактор Красимира Абаджиева

Художествен редактор и оформител Йова Чолакова

Технически редактор Иван Андреев

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“, 1

София, 1989

Държавна печатница „Георги Димитров“, София

c/o Jusautors Sofia


На баща ми

ПОЗДРАВ ДО БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

Поздравявам българските младежи и им пожелавам, когато четат тази книга, да изпитат чувството, че и те участвуват в пътешествието.

Всички ние трябва да помним, че през целия си живот пътуваме заедно върху една малка планета, наречена Земя, която се носи из Вселената, както салът „Кон-Тики“ из Тихия океан. Ако човечеството иска да достигне своята цел — напредък и щастие за всички, — всеки ден трябва да полагаме усилия за поддържане на приятелството между отделните хора и народи. Само чрез приятелство и сътрудничество ще може да пътува благополучно през Вселената. Нека се постараем да забравим всички недоразумения, нека използуваме всяка възможност да си подаваме ръка.

Италия, 13.9.64 г.