Дневник на етикетите

(за „Военна страница“ от Христо Смирненски)

Дата Етикет Потребител