Христо Смирненски
Военна страница

(Съвременни бойни средства)

Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)

1. Подводница

Този род оръжие е мощно

средство за съвременния бой.

Действува без отдих денонощно,

не познава норми, нито строй.

Движи се из министерства разни,

дето хвърля бомби тип „съблазни“

Там обикновено настанява

на поправка слаби миноноски

(то се знае туй е без разноски!).

Плюс това тя често посещава

и училищните скучни сгради,

откъдето твърде лесно вади

в пясъка затънали гемии.

 

P.S. Покрай тези форми има бол

тям подобни и от мъжки пол,

действието им е чудновато.

2. Картечница
а) „Максим“

Отличава се с деликатни части.

Смазва се с помада или пасти.

Винаги от фланга тя напада

и коси сърцата без пощада.

 

Честичко, наместо към сърцето,

тя насочва към портмонето.

б) Шварц-Лозе или же махленская клюкарка

„Шварц-Лозе“ е вторият вид. Доста

по-груба и затова по-проста.

Винаги намиса се във боя

и приглася мощно и свирепо,

тежко врагу, а блазе на тоя,

на когото тя е във подкрепа,

3. Супер-дреднаут
„Търговец“

Таткото на всички параходи.

Най-обикновено гордо броди

из правителствените води.

Пак се занимава, както по-преди,

да пренася из води дълбоки

на ангро и дребно разни стоки.

Винаги брониран е със пласт

от банкноти, злато или мас.

Често бреговата ни охрана,

„грижи за прехраната“ названа,

праща му по някой нов снаряд,

ала никога не може да се случи

„на месо“ един от тях да го улучи,

падат ту пред него, ту отзад.

4. Аероплан

Има го от всякакви системи:

тип „художник, музикант, поет“,

броди из горичките зелени

или движи се назад-напред

по „Леге“ и „Цар Освободител“,

на високото голям любител,

затова моторът му едвам се чуй,

изразходва гориво „мечти“.

Главната му цел е да лети.

5. Универсален снаряд
марка „Редактор на независим ежедневник“

Най-практичен и могъщ снаряд,

пригоден е тъй добре, че може

в всякое оръдие да се сложи,

удря вляво, дясно, даже и назад –

пълни се с жълт звънък динамит.

Има… има… извинете няма вид!

6. Привързан балон

Пуска се над важните места

и за електриките се връзва.

През деня на поста си замръзва

от горещините, а пък през нощта

в осветени местности се движи,

наблюдава и освен това се грижи

да тревожи патрула.

Край