Серия
Хрониките на Нарния (6)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Magician’s Nephew, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,6 (× 35 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Корекция и форматиране
Ripcho (2011)

Издание:

Клайв Стейпълс Луис. Племенникът на магьосника

Хрониките на Нарния

Редактор: Надежда Делева

Художник: Виктор Паунов

Технически редактор: Станислав Иванов

Коректор: Венера Тодорова

Първо издание на КК „Труд“ Формат 32/84×108. Печ. коли 10.5

Книгоиздателска къща „Труд“, 2005 г.

Печат: „Инвестпрес“ АД

ISBN 954-528-545-1

 

The Magician’s Nephew

Copyright © 1955 by C. S. Lewis Pte. Ltd.

Cover art by Cliff Nielsen, copyright © 2002 by C. S. Lewis Pte. Ltd.

Cover © 2002 by HarperCollins Publishers. All rights reserved

© Ивайла Божанова, превод, 2005 г.

© Виктор Паунов, художник, 2005 г.

© Книгоиздателска къща „Труд“, 2005 г.


На семейство Килмър

„Тази история е много важна — обяснява авторът в самото начало, — защото показва как започнаха всички отивания от нашия свят до страната Нарния и връщанията оттам.“

През едно дъждовно и студено лято Поли и Дигъри решават да разберат какво има на тавана на старата висока къща. Те внимателно пристъпват от греда на греда и извървяват тъмния коридор, който съединява две съседни къщи и продължава към следващата. Какво ли ще открият там? Ще бъде ли тя пълна с „духове“? А може би ще открият банда опасни престъпници? Но каквото и да стане, очакват да разкрият някаква тайна.

Ето как се озовават в тайния кабинет на вуйчото на Дигъри — Андрю. И когато при странен експеримент той прави така, че Поли да изчезне от нашия свят, става ясно — скучното лято бързо се превръща в изключително вълнуващо приключение.