Дневник на етикетите

(за „Лошо място“ от Дийн Кунц)

Дата Етикет Потребител