Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


Ако загина там на границата в боя

ще плачеш някой ден о Лу любима моя

но споменът за мен ще гасне както мре

снарядът който в миг избухнал е сред боя

снаряд за цъфнал храст напомнящ тъй добре

 

но този спомен в миг избухнал сред простора

с кръвта ми ще залей изцяло този свят

морета планини догдето стига взора

и ярката звезда изгряла с чуден цвят

 

Забравен спомен жив в нещата тъй познати

ще зачервя цвета прекрасен на гръдта ти

и твоята уста косата с цвят червен

не ще старееш ти нещата тъй познати

ще се възраждат в плам за обич отреден

 

Кръвта ми бликнала съдбовно над земята

на слънцето лъчи по-ярки ще даде

ще тласне с бяг вълни ще освежи цветята

невиждана любов ще слезе на земята

с любим по-силно в теб незнайно откъде

 

Ако загина Лу а споменът загива —

спомни си някой път минутата красива

на младост и любов на огън запламтял —

кръвта ми е поток от щастие прелял

най-хубава си ти бъди и най-щастлива

о моя лудост в мен едничка още жива!

Край