Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
moosehead (2009)

Издание:

Мамо, мамо, я кажи колко слончето тежи?

Издателство „Златното пате“, София, 2001

Съставител: Галина Златина

Художник: Биляна Господинова

Художник на корицата: Петър Генов

ISBN 954-431-190-4


В двора ни на кичест бор

сбра се пъстър птичи хор.

Тук са все известни птици:

лястовици, гургулици,

славеи, врабчета, врани,

всичките певци отбрани.

 

И кокошките из двора,

и петелът от стобора —

всички пеят. Песен ли е

тази страшна олелия.

Та уплаши се писана

и побягна на тавана!

 

Случва се такъв момент,

като няма диригент.

Край