Дневник на етикетите

(за „Пламъци“ от Сандра Браун)

Дата Етикет Потребител