Дневник на етикетите

(за „Обичай ме “ от Сандра Браун)

Дата Етикет Потребител