Серия
Артур (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Winter King, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,5 (× 20 гласа)

Издание:

КРАЛЯТ НА ЗИМАТА. 1997. Изд. Абагар, София. Биб. Световни исторически романи. Роман. Превод: Сашка Георгиева [The Winter King, Bernard CORNWELL]. Редакция: Ганка Петкова. Художествено оформление: Веселин Павлов. Печатница: Полипринт АД — Враца. Печатни коли: 26.5. Формат: 170x235. Страници: 424


На Джуди с любов

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Аел — сакски вожд

Агрикола — Военачалник от Гуент, служи на крал Тюдрик

Айлийн — любовница на Артър, майка на неговите синове, близнаците Амхар и Лохолт

Амхар — незаконен син на Артър

Анна — сестра на Артър, омъжена за крал Будик от Брослианд

Артър — незаконен син на Ютър и покровител на Мордред

Балис — древен друид от Думнония

Бан — крал на Беноик, баща на Ланселот и Галахад

Бедуйн — епископ на Думнония, главен съветник на Великия крал

Блийдиг — главатар от Беноик

Борс — герой от Беноик

Брочваел — крал на Поуис от по-късни времена

Кадуолън — крал на Гуинед

Кадуи — крал, зависим от Думнония, който защитава границата с Кърнау

Каледин — отдавна починал друид, написал свитъка, открит от Мерлин

Каван — заместник военачалник в отряда на Дерфел

Сей — приятел на Артър от детинство, сега един от неговите воини

Сийнуин — принцеса от Поуис, сестра на Кунеглас, дъщеря на Горфидид

Селуин — свещеник, който изследва ръкописи в Инис Трийбс

Сердик — сакски крал

Кълхуч — братовчед на Артър, един от неговите воини

Кунеглас — престолонаследник на Поуис, син на Горфидид

Дафид, син на Груфуд — книжовникът, който превежда историята на Дерфел

Дерфел Кадарн — разказвачът, сакс по рождение, повереник на Мерлин и един от воините на Артър

Диурнач — ирландец, крал на Лейн, страна, наричана преди това Хенис Уирън

Друидан — джудже, командващ охраната на Мерлин

Илейн — кралица на Беноик, майка на Ланселот

Галахад — принц на Беноик, полубрат на Ланселот

Гърийнт — принц, зависим от Думнония, Лорд на Камъните

Горфидид — крал на Поуис, баща на Кунеглас и Сийнуин

Грифид, син на Анан — заместник военачалник във войската на Оуейн

Гудован — писар на Мерлин

Гуендалин — бивша съпруга на Мерлин

Гуинивиър — принцеса на Хенис Уирън

Гундлеус — крал на Силурия

Гулидин — дърводелец в Инис Уидрин

Хелед — принцеса на Елмет, която се омъжва за Кунеглас от Поуис

Хигуид — слуга на Артър

Хюел — управител на Мерлин

Игрейн — кралица на Поуис, омъжена за Брочваел, покровителка на Дерфел в Динюрак

Игрейн от Гуинед — Майка на Артър (а също и на Моргана, Анна и Моргос)

Иорует — друид в Поуис

Иса — един от копиеносците на Дерфел

Ледуис — любовница на Гундлеус

Ланселот — престолонаследник на Беноик, син на Бан

Ланвал — един от воините на Артър, командващ охраната на Гуинивиър

Лиодиган — крал на Хенис Уирън, прогонен от страната си, баща на Гуинивиър

Лайгесак — първият командващ охраната на Мордред, по-късно служи на Гундлеус

Лиуарч — втори командващ охраната на Мордред

Лохолт — извънбрачен син на Артър, близнак на Амхар

Люнет — приятелка на Дерфел, по-късно компаньонка на Гуинивиър

Луелин — бирник, служител на Думнония

Маелгуин — монах в Динюрак

Марк — крал на Кърнау, баща на Тристан

Мелуас — крал на белгите, зависим от Думнония

Мерлин — Господар на Авалон, друид

Мюриг — престолонаследник на Гуент, син на Тюдрик

Мордред — малолетен крал на Думнония

Морфанс — „Грозния“, един от воините на Артър

Моргана — сестра на Артър, една от жриците на Мерлин

Моргос — сестра на Артър, омъжена за крал Лот от Лотиан

Набур — християнин, магистрат в Дурновария, законен настойник на Мордред

Нимю — любовница на Мерлин, жрица

Норуена — снаха на Утър, майка на Мордред

Енгас Мак Ейрем — ирландски крал на Демеция, крал на Черните щитове

Оуейн — най-силният боец на Утър, думнонски военачалник

Пелинор — луд крал, пленник в Инис Уидрин

Рала — съпруга на Гулидин, дойка на Мордред

Сеграмор — нумидийският командващ във войските на Артър

Сенсъм — християнски свещеник и епископ, абат в Динюрак

Сарлина — дете, оцеляло след клането в Дартмуър

Себил — сакска робиня на Моргана

Танабурс — друид на Силурия

Тюдрик — крал на Гуент

Тристан — престолонаследник на Кърнау

Тъдуол — послушник в Динюрак

Утър — крал на Думнония, Велик крал на Британия, Пендрагон

Валърин — командващ във войските на Поуис, сгоден някога за Гуинивиър