Прабългари. Траки. Славяни

(издателска поредица)

С историческия очерк „Прабългари“ Държавно издателство „Народна просвета“ поставя начало на поредица от три книги, чиято задача е да изяснят приноса на основните етнически компоненти, участвуващи в създаването на българската народност между 7-ми и 10-ти век: прабългари туранци, потомци на старите траки и славяни от българската група. Книгите „Прабългари“, „Траки“ и „Славяни“ ще излязат от печат през 1976, 1977 и 1978 година. Поредицата е посветена на 1300-годишнината от основаването на българската държава.

Прабългари
Произход, етническо своеобразие, исторически път