Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Васил Златарев.