Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Христо Ковачевски.