Библиотека за ученика — X клас

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война

Иван Вазов

Алеко Константинов

Пенчо П. Славейков

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

Елин Пелин

Българската литература от периода между двете световни войни

Гео Милев

Христо Смирненски

Атанас Далчев

Йордан Йовков

Никола Вапцаров

Българската литература от периода след Втората световна война

Димитър Димов

Николай Хайтов

Йордан Радичков