Библиотека за ученика — VII клас

І. Българинът във възрожденския свят

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти