Библиотека за ученика — II клас

Произведения за лятната ваканция след завършен I клас:

Забележка: Този списък съдържа събрани предложения на различни училища.