5,4 Огнивото
Fyrtøiet,

5,6 Новите дрехи на царя
Keiserens nye Klæder,

5,4 Палечка
Tommelise,

5,6 Свинарят
Svinedrengen,

5,1 Старата къща
Det gamle Huus ,

5,1 Овчарката и коминочистачът
Hyrdinden og Skorsteensfeieren,

5,7 Малката русалка
Den lille Havfrue,

5,1 Хвърчащият куфар
Den flyvende Kuffert,

4,7 Щастливо семейство
Den lykkelige Familie,

5,2 Елата
Grantræet,

5,8 Снежната царица
Sneedronningen,

5,8 Грозното патенце
Den grimme ælling,

5,5 Храбрият оловен войник
Den standhaftige Tinsoldat,

5,9 Славеят
Nattergalen,

5 Дебелата игла
Stoppenaalen,

5 В задния двор
I Andegaarden,

5,8 Малката кибритопродавачка
Den lille Pige med Svovlstikkerne,

5,3 Старата камбана
Den gamle Kirkeklokke,

5,5 Жабата
Skrubtudsen,


Издание:

Ханс Кристиан Андерсен. Андерсенови приказки

 

Редактор: Елена Матева

Превод: Светослав Минков

Художник: Любен Зидаров

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Георги Кожухаров

Коректор: Лилия Вълчева

 

Първо издание. ЛГ V. Тематичен № 13 95375/6254-8-1977.

Дадена за набор на 3.11.1976 г. Подписана за печат на 20.XII.1976 г.

Излязла от печат 25. I. 1977 година. Поръчка № 91. Формат 1/8 70×100. Печатни коли 12. Издателски коли 31.10. Цена на книжното тяло 2.81 лева. Цена 3.01 лева.

Издателство „Народна младеж“

ДПП „Балкан“, София — 1977