Книги в категория „Литературознание

Курс по творческо писане
Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък
Мит и литература (1)
Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката литература до епохата на елинизма
Романът — античен и съвременен
Опит върху поетиката и социологията на античния и западноевропейския роман