Ангелите са слезли на изпепелената Земя и помагат на последните оцелели да възродят живота на планетата. Предлагат и безсмъртие — но на непосилна за обикновения човек цена.

Човечеството е изправено пред избор. И пред най-страшния си противник — ДЖАРТИТЕ.

От края на времето се появява един невъзможен гост и настоява да бъде унищожено най-уникалното човешко творение — ПЪТЯТ. Защото съществуването му е заплаха за всички разумни същества във Вселената.

Всесилни ли са боговете и ако да — не е ли краят в тяхното начало?

5,1 Вечност
Eternity,

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ВЕЧНОСТ. 1996. Изд. Бард, София. Биб. Избрана световна фантастика, No.30. Роман. Превод: [от англ.] Юлиян СТОЙНОВ [Eternity, Greg BEAR]. Формат: 125×195 мм. Страници: 368. Цена: 140 лв.