Издание:

Автор: Димитър Кирков

Заглавие: Любов в ада

Издание: първо

Издател: Български писател

Град на издателя: София

Година на издаване: 1989

Тип: роман

Националност: българска

Печатница: ДП „Ст. Добрев-Странджата“, Варна

Излязла от печат: 25.IV.1989 г.

Редактор: Христина Василева

Художествен редактор: Антон Радевски

Технически редактор: Виолета Кръстева

Художник: Момчил Колчев

Коректор: Янка Енчева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9403