Съдържание

Бележка за автора

Евгений Гуляковски е роден през 1934 г. в Казан. Завършил е Кишиневския университет — специалност геология, — а по-късно Висш курс за сценаристи. Работил е като инженер-геолог в Източен Казахстан, на Памир и в много други отдалечени точки на съветската страна.

Първата му книга „Високият извор“, излязла през 1964 г., е посветена на геолозите. Евгений Гуляковски работи като сценарист на научно-популярни и художествени филми.

Фантастични произведения започва да издава от 1976 г. Първата му научнофантастична книга „Планета за контакти“ е преведена на полски език, а втората, „Сезонът на мъглите“, излиза у нас през 1986 г. „Дългият изгрев на Ена“ е продължение на романа „Сезонът на мъглите“.

И в новата книга на Евгений Гуляковски продължава да ни вълнува съдбата на космическия инспектор Ротанов главно със своята човечност на фона на поразяващото въображението ни нетипично човешко мислене.

Завидното майсторство на автора да изгражда напрегнат сюжет, да бъде убедителен и аргументиран и в най-фантастичното и не на последно място, безспорният му талант на умел разказвач правят и тази книга много интересна, увлекателна, книга, която се чете на един дъх.

 

Дългият изгрев на Ена 5,6

Долгий восход на Энне,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Евгений Гуляковски. Дългият изгрев на Ена

Научнофантастичен роман

Рецензент: Васил Райков

Редактор: Станимира Тенева

Художник: Борис Бранков

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Мая Халачева

 

Код 11/9537326231/6267-11-87

Българска. Първо издание.

Изд. №1456 Дадена за печат м. II.1987 г.

Подписана за печат м. IV.1987 г.

Излязла от печат м. VI.1987 г.

Изд. коли 15,87. Печатни коли 24,5.

УИК 19,12. Формат 32/70/100.

Цена 2, 94 лв.

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“, 1, София

Държавна печатница „Балкан“, бул. „Ленин“, 113, София

Фотонабор ДП „Балкан“ — София

Печат в ДП „Д. Найденов“ — В. Търново

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени бележка и информационна част (ckitnik)

Библиоман