Драги читателю,

Книжките от поредицата „Моят музей“ ще ви запознаят с един нов метод за изучаване на изкуството.

Ние сме съставили поредицата така, че всяка една книжка да обхваща творчеството на трима класически или съвременни майстори. Подбраните шест цветни репродукции от творбите на всеки един автор улесняват запознанството със самите творци.

Цветните репродукции са приложени отделно в края на всяка книжка, тъй като бихме искали читателят да участвува в окончателното й оформяне, като залепя картините (четирите им ъгъла) към съответните описания. Вместо да прелиствате повърхностно страниците, вие ще трябва да разучите подробно текста, за да можете да поставите репродукциите на определеното за целта място. Ние се надяваме, че по този начин по-добре ще разберете онова, което четете, и ще имате възможност да се задълбочите в съдържанието.[1]

Молим да следите с внимание издаваните в поредицата „Моят музей“ книжки, тъй като по този начин ще можете да се запознаете с историята на изкуството и с неговата изключителна красота, а събирането на отделните книжки ще ви направи притежател на колекция, която съдържа най-хубавото в областта на живописта — притежател на истински малък музей.

Издателството

 

0 Марко, Барабаш, Мункачи
Markó, Barabás, Munkácsy,

Бележки

[1] Поради естеството на електронните книги, и невъзможност да се спази замисълът на съставителите на поредицата, репродукциите са поставени на местата им. — Бел.ел.кор.


Издание:

Автор: Юлия Сабо

Заглавие: Марко, Барабаш, Мункачи

Преводач: Борислав Александров

Година на превод: 1971

Език, от който е преведено: унгарски

Издание: първо

Издател: Издателство „Български художник“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1971

Тип: биография

Националност: унгарска

Печатница: Печатница „Атенеум“, Будапеща

Отговорен редактор: Маргит Пастои

Редактор: Анна Задор

Технически редактор: Йожеф Араньош

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/11116