„Синът на Сенегал“ е вторият роман на Сембен Усман — бивш рибар в родното си градче Зигиншор, на реката Казаманс, бивш строителен работник в Декар, участник във Втората световна война, а сега докер в Марсилия.

„Синът на Сенегал“ е романът на един черен, женен за французойка, който се завръща с жена си в родната Африка след осемгодишно отсъствие, пълен с енергия и жаден да помогне на своя народ, жертва на жестоката експлоатация от страна на белите, на своя консерватизъм, расови предразсъдъци, робска психология, традиции и обичаи. Но всички тия опасни лостове не могат да спрат победния ход на новия живот, на прогресивните идеи за успеха и напредъка на човечеството.

Написан с увлечение и поетичен замах, романът на Сембен Усман ще събуди интерес у нашия читател не само със своето голямо познавателно значение. Наред с бита, обичаите и вярванията на негрите от Западна Африка, българският читател ще се запознае със свободолюбивите идеи на един негърски писател излязъл от средата на работническата класа.


Издание:

Автор: Сембен Усман

Заглавие: Синът на Сенегал

Преводач: Лили Попова

Година на превод: 1960

Език, от който е преведено: френски

Издател: Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт

Град на издателя: София

Година на издаване: 1960

Тип: Роман

Националност: френска

Печатница: Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт

Излязла от печат: 30. III. 1960 г.

Редактор: Г. Чакъров

Художествен редактор: Цв. Костуркова

Технически редактор: Н. Панайотов

Художник: Н. Тузсузов

Коректор: А. Василева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/11088