На петдесет и пет годишна възраст Натаниел Хоторн загубва работата си в салемската митница. Години по-късно той казва за хората, които са го уволнили: „Бог да благослови враговете ми!“ Защото, напускайки чиновничеството, Хоторн се посвещава изцяло на своето писателско призвание и с решителна стъпка застава сред основоположниците на самобитната американска литература.

„Ако поне донякъде не разберем пуританизма, не бихме могли да разберем Америка.“ Тази мисъл на историка и литературоведа Пери Милър потвърждава ключовото значение на романа „Алената буква“, доколкото той представлява критично изследване на пуританското историческо и религиозно-философско наследство на фона на една притча за прелюбодеяние, изкупление и наказание от епохата на зараждането на американската нация.


Издание:

Автор: Натаниъл Хоторн

Заглавие: Алената буква

Преводач: Стоянка Ангелова

Година на превод: 1984

Език, от който е преведено: Английски

Издание: Първо издание

Издател: Издателство „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1984

Тип: роман

Националност: Американска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“

Излязла от печат: юни 1984 г.

Редактор: Светлана Каролева

Художествен редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Олга Стоянова

Художник: Красимира Златанова

Коректор: Слава Иванова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6499