Тенсинг
Човекът от Еверест

(Автобиография на Тенсинг)

Книгата е временно забранена за четене по молба на издателство „Вакон“. Ще бъде достъпна отново през 2022-а година.