Богдан Богданов
Мит и литература (1)

(Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката литература до епохата на елинизма)

Проф. д-р Богдан Богданов завършва класическа филология в Софийския университет (1963 г.). Преподава класически езици и история на античната и западноевропейската литература във Великотърновския университет от 1963 до 1969 г. След това става асистент в Катедрата по класическа филология в Софийския университет (1969 г.) От 1983 г. е доцент, от 1986 г. доктор на филологическите науки, а от 1989 г. — професор. Преподава история на старогръцката култура и литература. От 1991 до 1993 г. е посланик в Гърция, където е отличен с Големия кръст на ордена на феникса. Председател е на VC на Фондация „Отворено общество“ (1990–1998). Основател е на Нов български университет и е председател на неговото Настоятелство от 1994 г. Автор е на преводи от старогръцки и на книгите От Омир до Еврипид (1971, 1993), Омировият епос (1976,1996), Литературата на елинизма (1979,1997), Мит и литература (1985), Романът — античен и съвременен (1986), История на старогръцката култура (1989), Орфей и древната митология на Балканите (1991), Старогръцката литература (1992), Промяната в живота и текста (1998).


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Мит и литература (1)

Издание: Второ допълнено издание

Издател: Издателство „Хемус“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1998

Тип: монография

Националност: Българска

Печатница: „Абагар“ ЕООД — Велико Търново

Художник: Веселин Цаков

ISBN: 954-428-175-4

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5351