Февруари 1933 — септември 1939 година

През тези тревожни години над човечеството са надвиснали тъмни буреносни облаци. Водоразделът в международните отношения минава по ръба на линията „война или мир“. Възможно ли бе предотвратяването на новата световна война?

Разлиствайки страниците на недалечното минало, читателите ще научат за най-интересните и най-драматичните епизоди от гигантската дипломатическа борба на СССР и неговото блестящо съзвездие от дипломати за създаване на система за колективна сигурност като единствения реален път за предотвратяване на надвисващата война в противовес на късогледата и коварна империалистическа тайна дипломатическа шетня и игра и нейната стратегия на „умиротворяване“ на агресорите.

Книгата е предназначена за масовия читател.

5 Съветските дипломати съобщават
Советский полпред сообщает…,