Книгата, която е пред вас, е книга за далечното бъдеще — времето, когато човечеството ще се отправи на път за звездите, вън от Слънчевата система. Тогава пред хората ще стоят необикновени проблеми — да произвеждат антивещество, да пътуват със скоростта на светлината, да завладяват странни светове, мъртви планети.

Какви трябва да бъдат тези науки, които ще ни изведат към звездните простори?

Какви трябва да бъдат тези хора, които ще странствуват дълги години из Космоса, скътали в душите си спомена за родната Земя?

Какви ще бъдат опасностите, дебнещи човека в непознатите светове?

Това са въпросите, поставени в следващите страници.


Издание:

Автор: Димитър Пеев

Заглавие: Фотонният звездолет

Издание: първо

Издател: „Народна младеж“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1964

Тип: сборник повести

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: 29.II.1964 г

Редактор: д-р Светослав Славчев

Художествен редактор: Иван Стоилов

Технически редактор: Лазар Христов

Художник: Петър Рашков

Художник на илюстрациите: Петър Рашков

Коректор: Недялка Труфева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1870