Романът „Младият бог“ на австрийската поетеса и писателка Алма Йохана Кьониг (1887 — 1942), жертва на хитлеризма, е нейната най-зряла и вдъхновена творба, която тя създава през последните две години на живота си. Книгата е посветена на детството и младостта на римския император Нерон (37 — 68 г.), като авторката е искала да покаже не само какъв е бил Нерон, но и как се става Нерон. Черпейки от историческите факти, Кьониг е успяла да създаде един „роман на антивъзпитанието“, вярна по този начин както на традициите в немскоезичната класическа литература, така и на прогресивните идеи на своето време.


Информация

Издание:

Автор: Алма Йохана Кьониг

Заглавие: Младият бог

Преводач: Фросина Парашкевова

Година на превод: 1989

Език, от който е преведено: Немски

Издание: Първо

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1989

Тип: Роман

Националност: Австрийска

Печатница: ДП „Георги Димитров“, София

Излязла от печат: август 1989 г.

Редактор: Федя Филкова

Художествен редактор: Росица Скорчева

Технически редактор: Красимир Градев

Консултант: Анна Николова

Рецензент: Федя Филкова

Художник: Пенчо Пенчев

Коректор: Стефка Добрева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1935

История

  1. — Добавяне

Библиоман