Той е инструктор по ветроходство през деня и рокмузикант вечер. Живее живот, за който останалите могат само да сънуват. Докато среща изкусителната красавица, която го впримчва в един мрачен свят — светът на Албатроса. И скоро той започва да се дави в море от брутални убийства, откраднати тайни на американската отбрана и низки предателства. Ще успее ли да се измъкне от капана на студено варварство, или трябва да умре…

3,7 Кръвта на Албатроса
Blood of the Albatross,


Издание:

Ридли Пиърсън. Кръвта на Албатроса

ИК „Компас“, Варна, 1997

Редактор: Любен Любенов

Коректор: Диана Черногорова

Електронен набор: Диана Янчева

Корица: Светла Карагеоргиева

Речник: Росен Нешков