Авторът е добре известен зоолог-популяризатор. Неговите книги „Двубой в гората“, „Мъдрецът от Даун“, „Чудното поведение на животните“ и много други са позната и търсени от любознателния читател.

В предлаганата книга се разказва за необикновената съдба на изчезналите безвъзвратно през историческо време животни. Разглеждат се причините за измирането на повече от 240 вида животни през историческо време.

Изданието е илюстрирано с рисунки и оригинални снимки на изчезнали животни от различни музеи в света.

В книгата е дадена богата информация върху разгледаните въпроси. Тя е написана леко и увлекателно и се чете с голям интерес. Предназначена е за българските зоолози, за студентите-биолози, за младите природозащитници и изобщо за любознателния читател.

В тази книга не се разказва за предисторическите животни, чиито останки намираме днес във вкаменено състояние в земните пластове, каквито са например брахиозавърът, бронтозавърът, плезиозавърът, птеродактилът, диплодокът и много други, живели преди стотици милиони години и измрели, изчезнали напълно от лицето на Земята. Не става дума тук и за животните от предпоследната или ледникова епоха — пещерния лъв и пещерната мечка, саблезъбия тигър махайродус и други, с които нашият далечен прадед — пещерният човек, е трябвало да води непрестанна борба на живот и смърт. Повечето от тези негови съвременници са измрели напълно и само малък брой от тях са доживели до наши дни.

Тук се разказва за онези по-малко познати за нас животни, които са изчезнали през историческо време. Те са живели на Земята, тъй да се каже, в „наше време“, а други сега изживяват последните си дни — те са наши съвременници.

Но коя е причината за измирането на някои видове животни през историческо време? Причините са много, но несъмнено главната от тях е намесата на новия фактор в живота на Земята — културния човек. Неговата вековна дейност рязко е нарушила съществуващите от хилядолетия хармония и равновесие в природата и това въздействие е растяло непрестанно и успоредно с увеличаване на населението на Земята, както и с активното дръзновено проникване на човека във все по-нови и нови области от повърхността на нашата планета. Особено пагубно се е отразило върху съществуващата в природата хармония изобретяването на огнестрелното оръжие, което дава възможност за масово унищожаване на животните. Да не говорим за онази безсмислена ловна страст у много хора, чрез която те се вмесват в сложните взаимоотношения между човека и природата. Да не говорим и за бракониерството…


Издание:

Николай Йовчев Николов

По следите на изчезналите животни

 

Рецензенти: проф. д-р Георги Марков, ст. н. с. Стефан Дончев

Редактор Костадинка Владева

Художник: Лили Радева

Художествен редактор: Таня Николова

Технически редактор: Венета Кирилова

Коректор: Желязка Вълкова

 

Дадена за набор на 24.X.1981 г.

Подписана за печат на 1.ІІІ.1982 г.

Излязла от печат м. март 1982 г.

Печатни коли 9,50

Издателска коли 11,09

Условно издателска коли 12,75

Формат 16/70/90

Издателски № 24852

Литературна група III-4

Тираж 20 197

Цена 1,19 лв.

Код 02/95327 43312/2540-51-82

 

Издателство „Наука и изкуство“, София, 1982

Печатница „Георги Димитров“, клон 1 — София