5 Федерация на династронавтите

3а автора на книгата

Хаим Давид Оливер е роден на 8 януари 1918 година в Кюстендил. Основно и средно образование завършва в родния си град и София. От 1936 до 1938 година следва стопански науки и музика във Виена, членува в студентската комунистическа организация и участвува в нелегалната й дейност срещу хитлеристките окупатори.

След завръщането си в България (1939 г.) влиза в РМС. Известно време упражнява различни професии — търговски служащ, цветарски работник, радиотехник и впоследствие по силата на антиеврейския фашистки закон бива изпратен в трудов лагер. В края на 1941 година бива арестуван и съден за нелегална ремсова дейност. Току-що излязъл от затвора, бива изпратен отново в лагер, където прекарва десет месеца. По-късно за активна антифашистка дейност получава задочна смъртна присъда. В Деветосептемврийското народно въстание участвува като партизанин в хасковския отряд „Асен Златаров“.

Още през първите години след народната победа се отдава на активна читалищна и журналистическа дейност (последователно работи във Висшия читалищен съюз, читалище „Емил Шекерджийски“, в. „Труд“). От 1952 година постъпва в кинематографията. Сега е главен редактор на Студията за научнопопулярни филми.

Написал е многобройни статии по филмови и културни въпроси, редица сценарии за късометражни филми, между които „Художникът Златю Бояджиев“ и „Цената на безумието“. Автор е на романа „Часът на надеждата“, (Профиздат, 1957 г.), съавтор на игралните сценарии „Наша земя“ и „Законът на морето“.

„Федерация на династронавтите“ е първата му книга за деца.


Издание:

Хаим Оливер

Федерация на династронавтите

 

Роман

За начална и средна училищна възраст

 

Редактор: Емилиян Станев

Художник: Борис Димовски

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Лазар Христов

Коректор: Елена Иванова

 

Дадена за набор на 15.XII.1962 година.

Излязла от печат на 20.VIII.1963 година

Формат 1/16 65/92. Тираж 16 000. Поръчка №67

Печатни коли 10,75. Издателски коли 10,75.

Книжно тяло 0,48 лв. Твърда подвързия 0,15 лв

Цена 0.63 лв

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС, София, 1963

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“