Хората от недалечното бъдеще могат да копират личностите си в анимирани глинени тела, които съществуват само един ден. Детективът Албърт Морис вечно си търси белята и затова изпраща свои глинени дубликати на смъртоносни мисии, където те биват застрелвани, смазвани, удавяни — просто част от обичайния работен ден.

4,7 Килн хора
Kiln People,


Издание:

Дейвид Брин

Килн хора

 

Американска, първо издание

 

David Brin

Kiln People

A Tom Doherty Associates Book

© 2002 by David Brin

 

© Венцислав Божилов, превод, 2002

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 2002

© ИК „БАРД“ ООД, 2002

 

ISBN 954-585-384-0

 

Превод: Венцислав Божилов

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Валентина Гълъбова

Формат 84/108/32

Печатни коли 35

 

ИК „БАРД“ ООД — София