Само за миг Чарлз Грошам, лорд Едингтън, разбира, че младата певица Маги Кинг ще играе главната роля в неговия замисъл. Никога до този момент той не е виждал жена с подобен темперамент. Но и нейната ослепителна красота обаче, едва ли ще я спаси от прословутия му чар.

Скоро между двамата пламва необикновена страст. Но Маги не подозира за облога на Чарлз — да я превърне от улично момиче в дама от висшето общество. А и нейното тъмно минало неочаквано излиза наяве и заплашва живота й. Така че единствено любовта на Чарлз е в състояние да спаси Маги от нейните стари грехове.

4,5 Гласовете на нощта
Voices of the Night,


Издание:

Лидия Джойс. Гласовете на нощта

Американска. Първо издание

ИК „Ирис“, София, 2013

Редактор: Правда Панова

Коректор: Виолета иванова

ISBN: 978-954-455-078-1