4,8 Медуза
Medusa,


Издание:

Клайв Къслър, Пол Кемпрекос. Медуза

Американска. Първо издание

ИК „Pro book“, София, 2013

Редактор: Албена Раленкова

Коректор: Марко Кънчев

ISBN: 978-954-2928-44-7