Благочестивият Лавранс е понесъл тежко срама на дъщеря си. Кристин се е разделила с невестиния венец и е вече стопанка на „Хюсабю“, имението на Ерлен. Годините летят, а с тях отлита и романтиката на голямата им любов, отстъпвайки през ежедневните грижи за имението и децата. Отрезвена от живота, Кристин вижда все по-ясно недостатъците на съпруга си. Разкъсвана между стремежа да му бъде грижовна съпруга и нежеланието да понася последиците от леконравието му, тя все по-често се пита: „Нима сбърках?“.

 

 

Тази книга е издадена с финансовата помощ на НОРЛА.

5,5 Стопанка
Husfrie,


Издание:

Сигрид Унсет. Стопанка

Норвежка. Първо издание

ИК „Емас“, София, 2011

ISBN 978-954-357-217-5