Издание:

Джудит Кранц. До утрото на новата ни среща. Част 2

Американска. Първо издание

ИК „Библиотека 48“, София, 1993

Редактор: Атанас Наковски и Николай Стоянов

Коректор: Ана Лазарова

ISBN: 954-8047-13-6