Една-единствена дума променя всичко.

Повече от двадесет века думите в едно свято писание са били тълкувани погрешно, те са озадачавали и обърквали почти всички, които са ги прочитали. И през цялото това време само неколцина души са осъзнали, че тези думи са загадка и щом разплетете загадката — щом разбудите тайната, — пред очите ви ще се появи нов свят.

Във Вълшебството Ронда Бърн разкрива пред света това знание, което може да преобърне живота ви. А след това, по време на едно невероятно 28-дневно пътешествие, тя ви учи как да използвате това знание в своето всекидневие.

Независимо кой сте, независимо къде се намирате, независимо как живеете — Вълшебството ще преобрази целия ви живот!

 

 

Информацията, съдържаща се в тази книга, има образователна цел и не е предназначен за диагностициране, за предписване на лечение или за лекуване на каквото и да е заболяване или неразположение. Тя не може и не бива да заменя консултация с компетентен специалист в сферата на здравеопазването. Съдържанието на тази книга е предназначено да бъде използвано само като допълнение към дадена благоразумна и надеждна програма за лечение, предписана от практикуващ медик. Авторът и издателят не поемат каквато и да била отговорност, ако някой по някакъв начин злоупотреби с този материал.

Съдържание

Вълшебството 4,1

The Magic,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Ронда Бърн. Вълшебството

Американска. Първо издание

ИК „Изток-Запад“, София, 2012

Редактор: Минка Цветомирова

Коректор: Людмила Петрова

История

  1. — Добавяне

Библиоман