Съдържание

Пикник край пътя 5,6

Пикник на обочине,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Охлюв по стръмното 6

Улитка на склоне,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Бръмбар в мравуняка 5,7

Жук в муравейнике,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Милиард години до свършека на света 5,2

За миллиард лет до конца света,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки. Неуговорени срещи

Руска. Първо издание

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1983

Рецензенти: Любен Дилов, Сребрина Талева

Редактор: Здравка Петрова

Художник: Борислав Ждребев

Художествен редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Надежда Балабанова

Коректори: Стоянка Кръстева, Жанета Желязкова

 

Преведоха от руски: Агоп Мелконян, Милан Асадуров

 

А., Б. Стругацкие

Пикник на обочине

сб. „Неназначенные встречи“

© Москва, „Молодая гвардия“, 1980 г.,

 

Улитка на склоне

сб. „Эллинский секрет“

© Лениздат, 1966

 

Жук в муравейнике

© ж. „Знание-сила“ №№ 9-12/1979 г., 1-6/1980 г.

 

За миллиард лет до конца света

© ж. „Знание-сила“, №№ 9-12/1976, 1/1977 г.

 

© Агоп Мелконян, преводач, 1983 г.

© Милан Асадуров, преводач, 1983 г.

© Огнян Сапарев, съставител и автор на предговор, 1983 г.

© Борислав Ждребев, художник, 1983 г.

 

С-3

Литературна група IV

 

Дадена за набор на 2.XI.1982 г.

Излязла от печат на 25.II.1983 г.

Издателски №2006

Формат 60/90/16

Печатни коли 29,00

Издателски коли 29,00

УИК 30,83

 

Цена 3,77 лв.

 

ДИ „Христо Г. Данов“ — Пловдив

ДП „Димитър Благоев“ — Пловдив

 

07 9536351511/5617-2-83

История

  1. — Добавяне

Библиоман