Учените от планетата Сераф, която влиза в съюза ЕМПИРЕЙ, откриват „ангели“, тайнствено излъчвани от една черна дупка. Ангелите правят хората спокойни и неспособни да лъжат. С това ЕМПИРЕЙ се опитват да наложат мир. Но лидерите на друг съюз — МИР, виждат в ангелите изключителна опасност за хората.

4,9 Ангелиада
Angelmass,


Издание:

Тимъти Зан. Ангелиада

Американска. Първо издание

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД Валентина Гълъбова

ISBN: 954–585–340–9

 

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 30

ИК „БАРД“, 2002