Съдържание

Пикник край пътя 5,6

Пикник на обочине,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Трудно е да бъдеш бог 5,3

Трудно быть богом,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Времето на дъжда 5,5

Гадкие лебеди [= Время дождя],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Милиард години до свършека на света 5,2

За миллиард лет до конца света,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки. Дори насън не виждаме покой

Руска. Първо издание

Съставител: Христо Стефанов

Редактор: Здравка Петрова

Художник: Борислав Ждребев

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Ирина Йовчева

Коректори: Донка Симеонова, Боряна Драгнева, Надя Костуркова

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1990

Преведоха от руски: Милан Асадуров, Симеон Владимиров, Агоп Мелконян

 

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Неназначенные встречи

© Издательство „Молодая гвардия“, Москва, 1980

Трудно быть богом

© Издательство „Молодая гвардия“ Москва, 1966

Время дождя

© ж. „Даугава“ №1-7/1987

За миллиард лет до конца света

© ж. „Знание — сила“ №9-2/1976, 1-6/1977

 

© Милан Асадуров, преводач, 1982, 1990

© Симеон Владимиров, преводач, 1979

© Агоп Мелконян, преводач, 1982

© Борислав Ждребев, художник, 1990

с/о Jusautor, Sofia

С-3

 

ЕКП 07/9536373631/5617-299-90

Издателски №2876

Формат 70X100/16

Печатни коли 30,50

Издателски коли 39,53

Условно издателски коли 37,49

Дадена за набор на 15.I.1990 г.

Излязла от печат на 30.V.1990 г.

Печатница „Димитър Найденов“ — В. Търново

 

Цена 4,89 лв.

История

  1. — Добавяне

Библиоман