Новелизирана версия по адаптацията на Джим В. Харт и Ник Касъл и сценария на Джим В. Харт и Малая Скоч Мармо.

Питър Пан — героят, който никога не пораства — е пораснал. И дори е забравил да лети. Работи като адвокат е и се е оженил за внучката на Уенди. Когато обаче децата му са отвлечени, Питър трябва да се завърне в Невърленд и с помощта на Тинкърбел да ги спаси от стария си враг — капитан Хук.

5 Хук
Hook,


Издание:

Тери Брукс. Хук

Първо издание

Превод от английски език: Анелия З. Димитрова

Редактор: Нина Иванова

Коректор: Тодорка Минева, Маруся Якова

Компютърен дизайн: Матей Тошков

Формат: 84×108/32

Печатни коли: 15

ИК „Дамян Яков“, 1992 г.

ISBN: 954-527-018-7