Издание:

Софокъл. Едип цар

Превод от старогръцки: Александър Ничев

Редактор: Ваня Кирова

Коректор: Светлана Славова

Издателство „Ариадна“, София, 2002

ISBN: 954-9660-30-3

 

© Александър Димитров Ничев — превод

© Огнян Борисов Ковачев — студия

© Богдан Мавродинов — корица, типография и художествено оформление

 

Предпечатна подготовка: „Типос“