Издание:

Гийом дьо Лорис, Жан дьо Мьон. Роман за Розата

Френска. Първо издание

Редактори: Кирил Кадийски, Стоян Атанасов

Художник Петър Добрев

Художник-редактор Николай Пекарев

Технически редактор Езекил Лападатов

Коректори: Грета Петрова, Евгения Джамбазова

Превел от старофренски: Паисий Христов

ISBN: 954-04-0111-9

 

Guillaume de Lorris et Jean de Meun

Le Roman de la Rose

Garnier-Flammarion, Paris, 1974

 

София, 1997

Народна култура

 

Предговор © Стоян Атанасов

Превод © Паисий Христов

Библиотечно оформление © Петър Добрев

 

Библиотека за европейска средновековна литература „Ариел“

Водещ редактор: Виолета Миланова

 

Cet ouvrage, publié dans le cadre du programme de participation à la publication VITOCHA, bénéficie du soutien du Ministère Français des Affaires Etrangères, de l’Ambassade de France en Bulgarie et de l’Institut Français.

Това заглавие, публикувано в рамките на програмата за участие в книгоиздаването „Витоша“, се ползва от подкрепата на Министерството на външните работи на Франция, на Френското посолство в България и на Френския културен институт.

 

Формат 32/84/108. Печатни коли 39

 

„Народна култура“ ЕООД — София

Предпечатна подготовка: „Компютър Арт — Бояджиев“

Печатница Офсетграфик ЕООД