Мабиногион

(Келтски легенди)

Единадесетте келтски легенди, включени в този сборник, се нареждат сред шедьоврите на средновековната британска литература. Тези сказания, създадени от безименни бардове и разказвачи, датират от втората половина на XI в., а някои дори и от по-рано — от зората на келтската култура. До нас легендите са достигнали, запазени в два Уелски ръкописа (от XIV и XV в.), от които са преведени на английски език от Гуин Джоунс и Томас Джоунс.

Уелската дума „мабиногион“ произлиза от думата „маб“ (младеж). Първоначалното й значение е било „разкази за младежи“, което по-късно се изменя в „разкази за герои“, а още по-късно думата започва да означава просто „легенда, предание“. В този сборник са събрани легенди за древни герои и техните подвизи, както и някои от най-ранните предания за крал Артур и неговите верни рицари.

Четирите легенди на Мабиногион

3 Пуил, принцът на Дъвед
Pwyll Pendefig Dyfed,

5 Манауъдан, син на Лир
Manawydan fab Llŷr,

0 Мат, син на Матонуи
Math fab Mathonwy,

Четири самостоятелни легенди

4 Сънят на Максен Уледиг
Breuddwyd Macsen Wledig,

4 Люд и Левелис
Cyfranc Lludd a Llefelys,

0 Кулхух и Олуен
Culhwch ac Olwen,

0 Сънят на Ронабуи
Breuddwyd Rhonabwy,

Три легенди за странствуващи рицари и техните приключения


Издание:

Мабиногион. Келтски легенди

Превод от английски: Саркис Асланян

Рецензент: Александър Шурбанов

Редактор: Анелия Бошнакова

Художник: Симеон Венов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректор: Паунка Камбурова

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

 

Copyright Gwyn Jones and Thomas Jones, 1949

© Revisions and additions, Gwyn Jones and Mair Jones, 1974

Dent: London

Dutton: New York

 

Английска. Първо издание

Дадена за набор м. октомври 1985 г.

Подписана за печат на 14.VII.1986 г.

Излязла от печат м. август 1986 г.

Изд. №1952 Формат 60×90/16 Цена 2,03 лв.

Печ коли 19,50 Изд. коли 19.50 УИК 13,77

ЕКП 95376-76431; 6126-18-86

 

ДП „Георги Димитров“ — София