Децата научават това, което преживяват на практика. Разпределете децата в класове и те ще изживеят живота си в невидима клетка, изолирани от общността; прекъсвайте децата със звънци през цялото време и те ще се научат, че няма нищо важно; принудете ги да се молят за естественото си право да ходят до тоалетна и те ще се превърнат в лъжци и подлизурковци; подигравайте им се и те ще се откажат да създават тесни връзки с хората; засрамвайте ги и те ще изнамерят хиляди начини да ви го върнат…

След като преподавах училищен манталитет през целия си съзнателен живот, стигнах до заключението, че единственото учебно съдържание на масовото образование се крие в неговия метод. Школуването се крепи на византийската тактика на наградите и заплахите, моркова и тоягата. Благоволението на властимащите, оценките и другите дрънкалки на подчинението нямат никаква връзка с образованието; те са аксесоари на робията, не на свободата.

Джон Гатоу

Училището осигурява професионални кадри, които няма да се опълчват (най-големият страх в началото на XX век); ще са физически, интелектуално и емоционално зависими от корпоративните институции по отношение на доходите, самооценката и стимулите си; ще се чувстват социално значими в живота единствено благодарение на производството и консумацията на материални блага.

Из въведението на Дейвид Албърт

Съдържание

Посвещавам тази книга на моята внучка, Гюдрон Мос Гунарсдотир, чието име на исландски означава „почеркът на Бога“ и на нейната майка, Бризеида.

Пръскайте искри, грейте дръзко в мрака;

сияйте в сенчести места.


Информация

Издание:

Джон Гатоу

Затъпяване

Скритата цел на държавното образование

Американска, първо издание

Преводът е направен по изданието:

John Taylor Gatto

Dumbing Us Down

The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling

New Society Publishers

 

Copyright © 2005 by John Gatto.

All rights reserved. Original edition © 1992

 

© Издателство „Изток-Запад“, 2010

ISBN: 978-954-321-772-4

Коректор: Людмила Петрова

Компютърна обработка: Людмила Петрова

Оформление на корицата: Румен Хараламбиев

Дормат: 16/60/90

Обем 17 п.к.

Дадена за печат ноември 2010

Излязла от печат ноември 2010

Предпечат и печат Изток-Запад

 

1124 София, бул. „Цариградско шосе“ № 51 (до БТА)

тел.: (02) 946 3521, тел./факс: (02) 943 79 51

e-mail: [email protected]

[email protected]

www.iztok-zapad.eu

История

  1. — Добавяне

Библиоман