Издание:

Емилио Салгари. Гората на засадите

Второ издание

Съдържа романите „Пещерите на съкровищата“ и „По суша и море“

СД-во „Детелина 6“, София, 1992

ISBN 954–8043–06–8

 

Преводач: Кругер Милованов, 1992

Художник: Георги Гаделев, 1992

Под общата редакция на Пелин Пелинов

Редактор Михаилка Танева

Технически редактор Славка Миленова

Коректор Мила Караиванова

Дадена за набор на 30.VII.1992 г. Подписана за печат на 8.X.1992 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 18,50. Издателски коли 15,54.

Техническа поръчка № 21166. Цена 19 лв.

Печат: Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“

c/o Jusautor, Sofia