Вселената беше осем километра дълга и шестстотин метра широка. Хората се присмиваха на легендите за такива неща като звезди или безумната идея, че Корабът се движи… защото Корабът беше Вселената и извън него не можеше да има нищо. Сетне един човек откри пътя към забравената стая, видя звездите… и те се движеха…


Издание:

Робърт Хайнлайн. Сираци на Вселената

Американска. Първо издание

Издателство МЕГА, София, 1996

Предговор: Любомир Николов, 1996

Оформление на поредицата: Петър Станимиров, 1996

Художник на корицата: Петър Станимиров, 1996