Издание:

Джейн Остин. Гордост и предразсъдъци

Издателство „Отечество“, София, 1989