Арабският свят е океан — никой не може да го изпие. „Хиляда и една нощ“ е най-лесният и приятен начин да плуваме в него. Гмурнете се във вълшебния свят на Шехерезада, Али Баба, Синдбад и Аладин и се насладете на приказни тайнства и поуки, вдъхновили цялото класическо и модерно изкуство.

Книгата, която държите в ръцете си, е първото българско издание на „Хиляда и една нощ“, което представя текста в оригиналния му, най-пълен вид, обогатен с многобройните песни и стихове, съпътстващи приказките.

„Хиляда и една нощ“ възниква в приблизително сегашния си вид някъде в края на XIII и началото на XIV в. През различните периоди към основния текст са били прибавяни нови разкази, отпадали са други или части от тях, всеки разказвач е разширявал или стеснявал текста според собствения си вкус и разбирания. Затова с право наричат тази книга енциклопедия на арабския бит, история, космогония, нрави и обичаи.

Съдържание

В името на милостивия и милосърден Аллах! Слава на Аллаха — повелителя на световете; благословение и мир да съпътстват най-възвисения между всички пророци, нашия господар и благодетел Мохамед; благословение и мир да съпътстват рода и следовниците му до деня на Страшния съд! И още — делата на първите стават поука за следващите. Нека човек открие поука за себе си в онова, което се е случило на друг, нека си извлече урок, нека прочете сказанието за предишните народи и да размисли върху него! Благословени са онези, които превърнаха сказанията за първите в поука за съвременните племена! Сред тези поуки са и приказките, наречени „Хиляда и една нощ“, чудесата и примерите, които се съдържат в тях…

Хиляда и една нощ, изпълнени със случки най-чудесни, с необичайни разкази и песни, в тях любовта ще пламва всяка нощ, с неукротима страст и с буйна мощ ще бликат смешки остроумни и чаровни и множество премъдрости книжовни. Крилати образи най-дивни, непознати ще възкресят света на чудесата.


Информация

Издание:

Хиляда и една нощ

Староарабски приказки в два тома

 

Хиляда и една нощ

(Том I)

 

Превод от арабски: Киряк Цонев, Славян Русчуклиев

 

© Киряк Цонев, Славян Русчуклиев, превод, 2004 г.

© Виктор Паунов, художник, 2004 г.

© Книгоиздателска къща „Труд“, 2004 г.

 

Редактор: Милена Трандева

Художник: Виктор Паунов

Технически редактор: Станислав Иванов

Коректор: Юлия Шопова

 

Първо издание на „Труд“

Формат 16/70×100. Печ. коли 56

 

ISBN: 954-528-438-2

 

Книгоиздателска къща „Труд“

 

Печат Полиграфически комбинат „Д. Благоев“ ООД

История

  1. — Добавяне

Библиоман